Omställningen

Att överge en gammal vana och se nya lösningar tar tid och behöver komma på plats.